PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt) susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą (nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą) patvirtina (pažymi varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku”), kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Nuo šio momento laikoma, kad sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt) Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu ar nurodytu telefono numeriu.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt) teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt) teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1.  Užsakymai priimami naudojantis Internetine parduotuve „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt).
5.2.Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste per PAYSERA.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Prekės pristatomos Omniva, LPEXPESS paštomatais.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, adresą.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.5. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas privalo el. paštu  pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, grąžinimo sąlygos
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt).
parduodamų prekių duomenys (dydis, medžiaga ir pan.) nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
7.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas
Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę, privalo susisiekti su el.paštu ir nurodyti grąžinimo priežastis.Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
7.3.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
7.3.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
7.3.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
7.3.4. grąžinti sumokėtą kainą.
7.4. Kokybiškų prekių grąžinimas: žaislai yra negrąžintinų prekių sąraše, tad kokybiškos prekės grąžinamos tik tuo atveju, jei prekė įsigyta internetu, per ne daugau nei 14 dienų nuo išsiuntimo dienos, jei nepažeista prekės pakuotė, nenuimti lipdukai, nėra prekės panaudojimo žymių.
Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą per 14 darbo dienų.
7.5. Grąžinti negalima:

7.5.1. Panaudotų kokybiškų prekių.

7.5.2. Sugadintų, su pažeista pakuote ar kitaip praradusių prekinę išvaizdą prekių.

7.5.3. Ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.)

7.5.4. Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

7.5.5. Dovanos nėra grąžinamos, keičiamos į kitas prekes ar pinigus.

8. Rinkodara ir informacija.
8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „Mamažinogeriau“ (www.mamazinogeriau.lt) gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į brukalo katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Galimybė supakuoti kaip dovaną
Prekių išsiuntimas per 1-2 d.d.
Vaizduotę ir kūrybiškumą lavinančios priemonės